Ábry Zoltán

Ábry Zoltán

Tisztelt hajdúhegyi és felső-károlyvárosi választópolgárok! 

Tisztelt Egriek! 

Engem leginkább az Utcazenészek Versenye fesztivál főszervezőjeként ismerhettek eddig. 1980-ban születtem, és 89-óta lakom a Hajdúhegyen, éppen ezért itt és a Felső-Károlyváros körzetben indulok képviselőjelöltként. 

Az egri Dobó István Gimnáziumban tanultam. Szakmai pályafutásom a Széchenyi Kártya vállalkozói hitelprogram piaci bevezetésével indult. Ma már rendezvényszervezéssel és marketinggel foglalkozó vállalkozásomból élek. 

Mindig is aktív részese voltam a közösségi életnek:  

  • 22 éve vagyok tagja, és jelenleg megyei tisztségviselője Magyarország legnagyobb vállalkozói érdekképviseletének, ezért a demokratikus képviselet mint olyan közel áll hozzám, 
  • 2004-óta egy egri karitatív szervezet keretein belül számos közösségi programot és jótékonysági gyűjtést szerveztem, egri intézmények és helyi rászoruló családok részére. 

Engem a vállalkozói szemlélet jellemez, ami alatt az eredményorientált cselekvést értem. Vallom, hogy a rám bízott feladatot lelkiismeretesen kell elvégezni, a rám bízott vagyonnal a jó gazda módjára kell bánni. Barátaim az elszántságomról és a kreativitásomról ismernek.  

Azért indulok a választáson mert Egert – Önökkel közösen – egy olyan várossá szeretném tenni, ahol az egriek a jelenleginél nagyságrendekkel több lehetőséghez jutnak, ha helyben szeretnének boldogulni, vagy éppen tenni szeretnének a városért.  

Egert egy átláthatóan működő és magas szakmai színvonalon megszervezett városnak szeretném látni és ezért aktívan tenni is szeretnék.  Ehhez kérem az Önök, a választók támogatását. 

Azért nem egyedül, függetlenként indulok a választásokon, mert a politikát „csapatjátéknak” tartom, ahol a siker kulcsa a közösen kitűzött célokban, a közös erőfeszítésben rejlik. Ez a cél most egy virágzó, versenyképes és lehetőségekkel teli Eger megteremtése, mely képes megtartani a fiataljait, kiszámítható jövőt kínálni az itt letelepedőknek.   

Országos politikai párthoz azért nem csatlakozom, mert a fővárosi megmondóemberek utasításai helyett elsősorban az egriek visszajelzése és érdekei mentén kívánok cselekedni. Őszintén hiszem, hogy az egriek tudják a legjobban, hogy mi a jó az egrieknek. 

Ebben a szellemiségben alapítottam meg társaimmal az Egerért Most Egyesületet. Itt mi magunk az egriekkel közösen alakítjuk ki a programot, mi magunk vagyunk a garancia arra, hogy amit ígérünk, azt be is tartjuk. 

Ami a választókörzettel kapcsolatos terveimet illeti: 

Csökkentsük az átmenő autósforgalmat a körzetben! 

A Csokonai és a Mindszenty utak rossz állapotát minden itt élő jól ismeri, ami részben abból adódik, hogy a városi forgalomban közlekedők egérútként használják a körzet fő útvonalait. Ez jelentősen megnöveli az itteni utak terhelését, és ezért is olyan sok a kátyú. A megoldást abban látom, hogy mielőbb felül kell vizsgálni a négysávos út zöldhullámát, hogy növekedjen annak áteresztő képessége. Ha ezt sikeresen megoldjuk, akkor az autósok arra fognak kerülni és nem terhelik fölöslegesen a mi lakóövezetünk útjait. 

Hatástalanítsunk egy időzített bombát a lábunk alatt 

Van egy probléma, amiről nem szoktunk beszélni, mert nem látjuk. A földbe van temetve. A körzet ivóvíz és csatorna rendszere teljesen elöregedett, időzített bombaként ketyegve bármikor katasztrófával fenyeget. Ma még csak hosszabb-rövidebb idejű vízhiányt érzékelnek a háztartások csőtörés esetén, de a szakemberek szerint – akikkel egyeztettem – idővel ez egészen biztosan balesetveszélyessé válik. A víz alámossa az útjainkat, víznyelők és útbeszakadások okoznak majd baleseteket, ha nem cselekszünk. Ebben az ügyben most van szükség a tettekre, hogy elkerüljük a katasztrófát a jövőben. 

A probléma arra vezethető vissza, hogy sem a városnak, sem a körzetnek nincs átfogó útfelújítási ütemterve. Az ad-hoc jellegű kátyúzások elfedik a problémát, nem is foglalkozik senki, mi van a föld alatt.  

A megoldást az jelenti a csatornahálózat elöregedésére, ha a városi mérnökirodával közösen kidolgozzuk a körzet útfelújítási ütemezését, és egyeztetünk a vízművel arról, hogy az útfelújításokkal párhuzamosan cseréljék az elöregedett csatorna közművet is. 

Ennek a problémának a rendbetétele határozott célom, hogy a jövőben ne kelljen kapkodni. 

Még mindig a közlekedési nehézségeknél maradva, tudvalevő, hogy a Hajdúhegy és a Felső-Károlyváros útjai általában lejtősek, ezért a téli fagy idején ezek az utak fokozottan balesetveszélyesek. A hókotrók a hóesés beállta után van, hogy három, négy nap után jutnak el a körzetbe, addigra viszont sziklaszilárdságúra fagy a hótömeg. 

A probléma megoldása érdekében szándékomban áll a Városgondozással újragondoltatni a körzet síkosságmentesítési ütemtervét, hogy a körzet sajátosságai miatt előbbre legyünk sorolva a listán. 

Segítünk a kerti munkában! 

Határozott célom, hogy civil szervezetek bevonásával segítsünk a háztartásoknak, lakóközösségeknek az önfenntartást segítő konyhakerek létrehozásában, a tavaszi virágosításban és a szezonális kerti munkákban. 

Ez egy olyan dolog, ami nem feltétlenül pénz kérdés, inkább csak szervezés, koordináció és kapcsolattartás. Rendezvényszervezőként pontosan ezek azok a feladatok, amiket napi szinten végzek, ezért ha megtisztelnek a képviselői mandátummal, akkor egy ilyen közösségi virágosítási programra egészen biztosan számíthatnak Tőlem. 

A zöld felületekénél maradva, de már a közterületekre tekintve megítélésem szerint a Városgondozásnak nagyobb figyelmet kell fordítania azok rendben tartására. Úgy  vélem nem csak a belvárosi terekre kell figyelmet fordítani, a kintebb lakók számára is teremtsük meg a rendezettebb lakókörnyezetet. 

Élő kapcsolat kell a választókkal 

Véleményem szerint a körzet megválasztott képviselőjének kötelessége rendszeres és aktív párbeszédet folytatnia az itt élőkkel. Személyes vállalásom, hogy elindítok egy online körzeti hírlevelet, amiben az arra feliratkozóknak negyedévente beszámolok az elvégzett képviselői munkámról.  

Nagyobb súlyú ügyekben, még a közgyűlési döntés előtt párbeszédet kezdeményezek a körzetben élőkkel, hogy a lehető legteljesebb mértékben az ő érdekeiket képviselhessem a testületben. Ha megbíznak a körzet képviseletével, akkor az biztos, hogy tőlem egy sokkal aktívabb képviselői kapcsolattartásra számíthatnak. 

A Hajdúhegy nem egy sziget! 

Vallom, hogy a Hajdúhegyre és a Felső-Károlyvárosra nem a várostól elszigetelt részként kell tekinteni, hanem annak szerves részeként. Éppen ezért a körzet képviseltét is csak a többi képviselővel együttműködve lehet felelősen ellátni. 

Számos olyan megoldandó probléma van a Hajdúhegyen és a Felső-Károlyvárosban, aminek hátrányát itt érzékeljük, de a megoldásához városi stratégiára, képviselői összefogásra van szükség.  

Ilyen például a Laktanya hasznosításának kérdése is. Fájdalmas látni, ahogy ez a nagy értékű ingatlan magára hagyva az enyészete lesz. Egészen biztosan nem jelent megoldást, ha egy független képviselő újra meg újra mantrázza a problémát. Márpedig önállóan másra nem képes. Ez tipikusan egy olyan eset, ahol képviselői összefogásra, csapatjátékra van szükség. 

A másik ilyen eset, a körzet buszközlekedésének kérdése. Bár a körzetben élők életritmusához jobban hozzá kell a menetrendet igazítani, ugyanakkor tudni kell beilleszteni a teljes város tömegközlekedési vérkeringésébe. Ebben a kérdésben is kizárólag egy összehangolt csapatjáték vezethet eredményre. 

Arra kérem a hajdúhegyi és felső-károlyvárosi választókat, hogy szavazatukkal támogassanak engem az önkormányzati választáson. Ha megtisztelnek a bizalmukkal, akkor személyemben egy igazi melós képviselőt kapnak, aki megfogja a munka végét és elvégzi a feladatot. Ha van egy probléma, nem csak a szakirodákat noszogatom, hanem a választói visszajelzések alapján én magam dolgozom ki a megoldást, gyorsítva ezzel a folyamatokat. Így együtt egy olyan Egert építhetünk, ami több lehetőséget ad nekünk, itt élőknek. 

Kérem, hogy látogassanak el honlapunkra – egerertmost.hu – ismerjék meg az Egerért Most más választókörzetben induló képviselőjelöltjeit is, támogassák a törekvéseinket azzal, hogy egri ismerőseik figyelmébe ajánlanak minket, és ahhoz, hogy minden ígéretünket valóra válthassuk szavazzanak bizalmat polgármesterjelöltünknek, Oroján Sándornak.